Η νέα πλατφόρμα Regulatory Technology ήρθε στην Ελλάδα!

Τα Νέα μας

Η Κοινωνική μας Συνεισφορά, Νοέμβριος 2023

Η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας της Infonet Systems Integration Ltd και το αποδεικνύει έμπρακτα με μικρή... read more

New regulation CESOP comes into force on January 2024

Are you ready for the Central Electronic System of Payment Information? From 1st Jan 2024, all Payment Service Providers (PSPs)... read more

Financial Reporter Compliance Suite

Στο πλαίσιο της κάλυψης των διευρυμένων αναγκών των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, όσον αφορά τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις υποβολής αναφορών... read more

Taking IT to the next level