Η νέα πλατφόρμα Regulatory Technology ήρθε στην Ελλάδα!

Financial Reporter Compliance Suite

Στο πλαίσιο της κάλυψης των διευρυμένων αναγκών των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, όσον αφορά τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις υποβολής αναφορών (reporting) στις εποπτικές αρχές διαφόρων βαθμίδων, η εταιρία Prognosys με έδρα την Κύπρο, προσφέρει τώρα και στην Ελλάδα την λύση FRCS (Financial Reporter Compliance Suite).

Taking IT to the next level